کنجد گیاه یک ساله و ارتفاعی حدود یک متر دارد و دانه ]ای آن کوچک و بیضی شکل است دانه های کنجد به سبب روغن و کلسیم زیاد خاصیت و اثرات معجزه آسایی دارد وحاوی پرو تئین و ویتامینهایی از قبیل ویتامین B،D،E،F1می باشد .

 

دسته بندی ها